محصولات اسپادانا

تولید کاغذ

تولید کاغذ فلوتینگ

تولید کاغذ تست لاینر

تولید کاغذ تاپ لاینر

عرض :  130 الی 170 سانتیمتر

وزن : 125 الی 200 گرم 

تولید کاغذ ساده

ورق کارتن

3 لایه C فلوت

3 لایه B فلوت

5 لایه  BC

ورق سینگل فیس

ورق سینگل فیس E  فلوت به ابعاد دلخواه

تولید جعبه کارتن و لمینت